W zakresie budownictwa infrastrukturalnego dysponujemy doświadczeniem zdobywanym od wielu lat. Nasze doświadczenie popieramy solidnie wykonaną pracą między innymi w następujących projektach:

  • Teatr Komedia w Warszawie dla firmy Proen Sp. z o. o. gdzie wykonaliśmy roboty budowlane wewnątrz teatru, ciągi wentylacyjne w holu głównym, maszynownie wentylacyjną oraz izolację termiczną maszynowni
  • Stacja metra Kabaty dla firmy ZTM gdzie przebudowaliśmy instalację centralnego ogrzewania i wodociągową oraz montaż kurtyn powietrznych
  • Ośrodek zdrowia w Magdalence dla Urzędu Gminy gdzie wykonaliśmy instalację centralnego ogrzewania, instalację wodno kanalizacyjną oraz wszelkie związane z tym roboty budowlane
  • Centrum Usługowo-Handlowe Złote Tarasy dla firmy Axima (Austria) gdzie wykonaliśmy instalację podłogową grzewczo-chłodząca w latach 2005-2006
  • Dystrybucja Budowlana Saint-Gobain Sp. z o. o. dla Zakładu Remontowo-Budowlanego Marian Brzeziński gdzie wykonaliśmy budowę drogi dojazdowej, parkingu i instalację odwodnienia terenu
  • Remont placu manewrowego dla PKP Cargo S.A. w rejonie Warszawa
  • Remont infrastruktury torowej dla PKP Cargo S.A. w rejonie stacji Małaszewicze, gdzie wykonaliśmy remont rozjazdów oraz nawierzchni torów wraz z wymianą podkładów i rozjazdów