Prace projektowe wykonywane są przez zespoły pracowników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, posiadających wieloletni staż pracy w projektowaniu, a co za tym idzie ogromne doświadczenie. Na życzenie klienta jesteśmy gotowi przedłożyć nasze referencje odnośnie wykonanych dotychczas przez nas prac.

Mówiąc projektowanie mamy na myśli:

 • kompleksowe projektowanie obiektów budownictwa przemysłowego oraz ogólnego
 • kompleksowe projektowanie systemów wentylacyjno – klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych
 • kompleksowe projektowanie systemów z zakresu ochrony środowiska
  • projekty instalacji wody pitnej, przemysłowej oraz przeznaczonej do celów specjalistycznych
  • oczyszczalnie ścieków
  • spalarnie odpadów
 • projektowanie zewnętrznych sieci cieplnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych
 • projektowanie automatyki i wizualizacji źródeł ciepła i węzłów ciepłowniczych
 • opracowania dokumentacji dla modernizacji, adaptacji i remontów wszystkich rodzajów obiektów infrastruktury technicznej
 • wykonywanie ekspertyz budowlanych i instalacyjnych